Natuurlijke dierverrijking (natural animal enrichment)

houten speeltjes voor de dieren
In samenwerking met  Coach for Animals maakt Woodschpecker natuurlijke speeltjes. Dit wordt gedaan om de dieren een beter leven te geven.
Bij veel dierentuinen zijn plastic speeltjes niet mooi voor in het verblijf of is niet veilig voor de dieren, daarom bied Coach for Animals een alternatief aan en is samen met Woodschpecker aan het kijken wat we nog meer kunnen maken en ontwikkelen. Woodschpecker maakt op maat speeltjes, maar ook basisspeeltjes waar verder nog iets van gemaakt kan worden. In principe gaat het er  om dat dieren die speeltjes leuk gaan vinden en dat dit een echte verrijking voor het dier wordt.
De speeltjes worden met de motorzaag/frezen gemaakt.
Er wordt met onbehandeld hout gewerkt.
Mocht er een boom staan waar u graag iets van wil maken als verrijking naast het gewoon boom zijn;-), neem dan contact met ons op! Wij komen graag bij u langs om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Eventueel kunnen we er een combinatie van maken, een leuk beeld dat gelijk een speeltje is voor de dieren.
Coach for Animals heeft meer dan 32 jaar ervaring met dierentuin dieren, en aangezien Woodschpecker een onderdeel is van Coach for Animals weten we de juiste speeltjes te maken.
Maar mocht u ideeën hebben die door ons geproduceerd kunnen worden dan horen we dat graag.wooden toys for the animals
In collaboration with Coach for Animals, Woodschpecker makes natural toys. This is done in order to give animals a better life.
At many zoos, plastic toys are not beautiful in the shelters or they are not safe for the animals, so Coach for Animals offers an alternative and colloborates with Woodschpecker in order to discover what else we can make and develop. Woodschpecker makes customised toys, but also basic toys that can be made into something else. Basically it's all about animals liking that toy and that it’s a real enrichment for the animal.
The toys are made with the chainsaw/cutters.
Untreated wood is used.
If there is a tree that you would like to be made into something as enrichment apart from just being an everyday tree;-), please contact us! We would like to visit you to see what the possibilities are. If necessary, we can make a combination: a nice carving which is a toy for the animals at the same time.
Coach for Animals has more than 32 years of experience with zoo animals, and since Woodschpecker​ is part of Coach for animals we know how to make the right toys.
But if you have any ideas that can be produced by us, we'd love to hear from you.


E-mailen
Bellen
Info
Instagram